Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr Michał Piętal

Życiorys

 

Wykształcenie

2014     Instytut Biochemii i Biofizyki PAN: doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia, specjalność: bioinformatyka

"Nowe metody i narzędzia bioinformatyczne do analiz wewnątrz- i międzycząsteczkowych kontaktów w białkach, kwasach nukleinowych i ich kompleksach" (promotor: prof. Janusz Bujnicki)

2004     Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego: magister (matematyka)

"Macierze substytucji aminokwasów w algorytmach dopasowywania sekwencji białek" (promotor: dr Marcin Szczuka)

2001     Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego: licencjat (matematyka)

"NULL - dana czy problem" (promotor: dr Marcin Szczuka)

 

Wykształcenie uzupełniające

2017     Instytut Nauk Ekonomicznych PAN: Executive Doctor of Business Administration (Studium PD)

"Przepływy know-how a stabilność karteli B+R" (promotor: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH)

2011     Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania: Zarządzanie B+R w jednostkach naukowych  (Studium PD)

"Komercjalizacja oprogramowania naukowego na przykładzie bioinformatyki" (promotor: dr inż. Antoni Miklewski)

2010     Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: Prawo własności intelektualnej  (Studium PD)

 

Przebieg pracy naukowej

2019 –                 Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (WEiI PRz)

Zakład Systemów Złożonych (PI: dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz): adiunkt

2022 – 2022       Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski (KNM UR)

brak jednostki - zespół grantu PCI (PI: dr Aleksandra Kwiatkowska): adiunkt naukowy

2017 – 2018       Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW)

Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej (PI: prof. Dariusz Plewczyński): stażysta podoktorski

2014 – 2015        Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW)

Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej (PI: prof. Dariusz Plewczyński): stażysta podoktorski

2008 – 2013        Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (IIMCB)

Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka (PI: prof. Janusz Bujnicki): asystent

2005 – 2006        Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (IIMCB)

Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka (PI: prof. Janusz Bujnicki): asystent

 

Inna działalność

2023 –            Studium PD "Retro-computing: technologie i sztuka cyfrowa": kierownik 

 

Działalność doradcza i ekspercka

2023 – 2023        Fundacja LegalTech Polska (projekt "polski standard NDA"): konsultant prawny

2023 – 2023        Polskie Towarzystwo Informatyczne (Konkurs Prac Inżynierskich): recenzent 

2017 – 2021        Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: ekspert zewnętrzny 

2020 – 2020        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: recenzent wniosków grantowych 

 

Działalność na rzecz społeczności

2020 – 2022      Koło Naukowe Machine Learning PRz, Opiekun

2019 – 2021      Data Science Rzeszow Meetup, Organizator

2019                    Global Legal Hackathon, Mentor

2016 – 2017      Resovia R User Group (RRUG), Organizator

2011 – 2013      Research Group on Rough Sets & Petri Nets UR, Współpracownik

2009 – 2010      Koło Naukowe Własności Intelektualnej WPiA UW, Członek

 

Doświadczenie branżowe

2018 - 2019   AURA Generis Systems Sp. z o.o. (CEO)

2017 - 2018   JellyTech (Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu)

2017 - 2017   MezzoWork Sp. z o.o. (CTO)

2012 - 2017   Low Battery Solutions Sp. z o.o. (CEO)

2011 - 2011   TOP SA (Konsultant ds. Hurtowni Danych)

2006 - 2008   DCS.pl Sp. z o.o. (Specjalista ds. Usług Mobilnych)

2003 - 2004   IT Business Centre Sp. z o.o. (Inżynier Sprzedaży)

2002 - 2003   NetPower SA (Analityk Systemów)

2001 - 2002   (bez nazwy) (Lektor - Korepetytor)

2000 - 2000   DOOR Poland SA (Programista)

1999 - 1999   EFFECT Sp. z o.o. (Helpdesk)

1995 - 1995   (bez nazwy) (Grafik Komputerowy)

1993 - 1994   (bez nazwy) (Diler Oprogramowania)

 

Certyfikaty branżowe

2015                The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

2013                Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

2010 - 2023    Certified Business Intelligence Professional (CBIP)

 

Wybrane kursy, szkolenia i warsztaty

2010     Business decisions, people and technology: the three foundations of DW/BI; The Kimball Group

2010     Advanced course on e-commerce and intellectual property; WIPO Academy

2010     Pisanie tekstów naukowych; IIMCB

2010     Przygotowywanie wniosków o granty na projekty interdyscyplinarne; IIMCB 

2010     Letnia Szkoła SAS (cz. I: Data Integration, Data Quality, OLAP, Business Intelligence); SAS Institute

2010     Zarządzanie B+R przedsięwzięć innowacyjnych; UOTT UW

2009     Przedsiębiorczość innowacyjna w praktyce; UOTT UW

2006     Statistica i data mining w badaniach naukowych; StatSoft

2005     SAS Genetics and SAS Microarray Solution; SAS Institute

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję